Tilmelding til matcher

Tilmelding til onsdagsmatcherne via GOLFBOX

Al tilmelding til onsdags- og venskabsmatcher m.m., det gælder både 9 og 18 huller foregår via golfbox.

  • Tilmeldingsfristen for onsdagsmatchen er tirsdag kl. 12.00.
  • For venskabsmatcher og andre matcher oplyses tilmeldingsfristen og eventuelle max. deltagere.
  • Via mail oplyses spillerens starttidspunkt og starthul aftenen før spilledagen.
  • Hvis antallet af tilmeldte til 18 huller overstiger 80 spillere og antallet af tilmeldte til 9 huller overstiger 24, forbeholder matchledelsen sig ret til at flytte 9-hulsmatchen til korhulsbanen (par 3 banen)
  • Matchkomiteen sørger for udskrivning af scorekort.

Mvh   Bestyrelsen