Formål og vedtægter

Formål og vedtægter

Vedtægter for Seniorklubben under Hedensted golfklub

Formål:
At opnå såvel sportsligt som socialt samvær med ligestillede golfere.

Optagelsesbetingelser:
Såvel damer om herrer kan blive medlem af Seniorklubben, fra det år, hvor de fylder 60 år. Ved parforhold kan yngste ægtefælle blive optaget det år, hvor han/hun fylder 55 år.

Ledelse:
Generalforsamlingen, der afholdes i forbindelse med afslutnings matchen, er seniorklubbens højeste myndighed.  Den siddende bestyrelse udarbejder dagsorden til generalforsamlingen.

Seniorklubben har en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af
generalforsamlingen – 2 det ene år – 3 det næste år.

Den valgte bestyrelse konstituerer sig med formand, kasserer,
sekretær og matchledere.

 

Aktiviteter:
1. Åbnings- og afslutningsmatch.
2. Onsdagsmatch fra april til oktober.
3. Udflugter til andre golfbaner – herunder matcher mod vore 4 venskabsklubber: Horsens, Jelling, Juelsminde og Vejle golf klubber.

Kontingent:
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen

Klubbens opløsning:
I tilfælde af seniorklubbens opløsning tilfalder klubbens evt. formue juniorafdelingen i Hedensted Golfklub