Turneringer

Turneringer

Fredagsmatcher: 

Vi vil i klubben løbende gennem golfsæsonen lave 3, 6 el. 9 hullers fredagsmatcher for klubbens juniorer. Formålet med disse matcher er helt klart det sociale samvær, og det at sikre juniorernes mulighed for banespil. Vi spiller typisk i 2 rækker om små præmier, men det er ikke konkurrencen der fylder.

Der vil nogle gange være mulighed for at deltage i fællesspisning efter matchen. Matchen starter kl. 16.15 og slutter mellem 17.30 – 18.30 afhængig af hvor mange huller man spiller. Det bliver lidt senere de dage hvor der tilbydes spisning.

Fredagsmatcherne er et rigtig godt sted for nye juniorer at starte med at spille banespil. Der vil altid være voksenhjælpere tilstede til matcherne.

Tidspunkterne for fredagsmatcherne opslås på Facebook siden.

Kredsturnering i Junior distrikt 2 Syd.

Kredsturneringen er tiltænkt alle juniorer uanset handicap, dog er der mest fokus på nye juniorer:

Turneringen er opdelt i 4 rækker:

A-rækken fra handicap + 5,0 – 11,5 spiller 18 hullers slagspil
B-rækken fra handicap 11,5 – 26,4 spiller 18 hullers stableford
C18 rækken fra handicap 26,4 – 36 spiller 18 hullers stableford
C9 rækken fra handicap 36 –  54 spiller 9 hullers stableford

Turneringen er handicapregulerende.

Man spiller typisk med 2 andre juniorer fra andre klubber.

I C9 rækken skal klubben stille med en voksen markør, som går med juniorerne rundt og hjælper med at tælle antal slag. Man må dog ikke gå med sit eget barn.

Kredsturneringen afsluttes altid i vores område, med fælles spisning og præmieoverrækkelse for de deltagende juniorer efter runden.

Junior Distrikts Tour (JDT)

Denne turnering henvender sig til drenge og piger med handicap mellem 5-26,4. Der spilles 5 turneringer på forskellige baner efter tur, 3 turneringer før sommerferien og 2 turneringer efter sommerferien.

Der spilles i 4 rækker U14, U16, U19 og U25. De 8 bedst placerede på JDT ranglisten efter de 5 afviklede turneringer fra U14 kvalificerer sig til Mini cuppen, som spilles i weekenden op til efterårsferien.

De 8 bedste i U16, U19 og U25 spiller Super Cuppen, som spilles i efterårsferien. Mini- og Super cuppen spilles på skift i forskellige juniordistrikter, hvor vores Distrikt 2 møder de andre distrikter om distriktsmesterskabet. De 3 bedste resultater af de 5 turneringer er tællende til den samlede JDT rangliste.

Sideløbende afvikles der en individuel turnering i alle 4 rækker hver gang, hvor deltagerne spiller slagspil med handicap.

DGU Short game

DGU Short Game Test består af otte forskellige discipliner i det korte spil. Alle juniorer kan lave testen – uanset handicap.

DGU Short Game Challenge er en landsdækkende turnering i selve Testen med klubkvalifikation og en landsfinale. Alle juniorspillere uanset handicap kan deltage i Shortgame challenge. Klubkvalifikationen afholdes én gang årligt i hver klubben. Træning af short game øvelserne inkluderes i juniortræningen og klub challenge arrangeres i forbindelse med juniortræningen.