Medlemstyper

Medlemstyper

Juniorudvalg:

Juniorudvalget skal medvirke til at sikre, at Hedensted Golfklub har et sjovt og socialt tilbud til børn og unge. Målet er fastholdelse og tiltrækning af nye medlemmer, samt sikre at de unge opnår golfuddannelsen og nødvendige færdigheder for opnåelse af national spilleret.

Opgaver:

 • Tilrettelægge træning med klubbens træner
 • Tilrettelægge turneringer for juniorer mm
 • Tilrettelægge sociale aktiviteter
 • Deltage med input til klubbens aktivitetskalender
 • Deltage med input, samt medvirke til overholdelse af klubbens budget på junior området.

Udvalget består af 3-4 personer. Udvalgsformanden har den daglige kontakt til klubbens manager eller bestyrelsens kontaktperson på det sportslige område.

Medlemstyper:

Medlemskab til Kortshulsbanen giver følgende muligheder: (se pris på hjemmeside)

 • Benyttelse af korthulsbanen og alle træningsfaciliteter
 • Deltagelse i træning
 • Deltagelse i HGK’s kredsturnering (klubben betaler matchfee )
 • Deltagelse i øvrige aktiviteter, som fredagsgolf mm

Medlemskab til ”stor bane” giver følgende muligheder: (se pris på hjemmeside)

 • Benyttelse af begge baner* og alle træningsfaciliteter
 • DGU spilleret
 • Deltagelse i træning
 • Deltagelse i kredsturneringer (klubben betaler matchfee i max 4 turneringer incl. HGK)
 • Deltagelse i JDT* (ved flere afbud, forbeholder klubben sig ret til egenbetaling, vurderes af klubledelsen)
 • Deltagelse i holdturnering*
 • Mulighed for deltagelse i rangliste turneringer / matcher og ekstra træning.
 • Deltagelse i øvrige aktiviteter, som fredagsgolf mm

*Der kan være begrænsninger pga. handicap / spilleret.

Kørsel:

Der ydes ikke kørselsgodtgørelse i forbindelse med turneringer / matcher.

Rangliste turneringer og matcher:

De spillere, som har spillet ned i et DGU bestemt handicap, har mulighed for at deltage i rangliste turneringer samt specielle matcher. Her betaler klubben for matchfee.

Spilleren skal inden ”sæson-start” aflevere en matchkalender, som angiver de turneringer, spilleren forventer at deltage i hen over sæsonen. Såfremt en spiller udvikler sig positivt hen over sæsonen kan der laves en ny plan

Klubledelsen godkender i hvert tilfælde om klubben vil godkende / betale for matchfee.