Medlem/gæst

Medlem/gæst

Velkommen til Mens Section 2021

Mens Section, er en klub i Hedensted Golf Klub for mandlige medlemmer over 18 år med et maks. handicap på 48, og som betaler fuldt kontingent, se mere her  Mens Section vedtægter

MS har ca. 100 medlemmer, og der er plads til flere. Vi har planlagt at spille åbningsmatch 3. april. Derefter spiller vi hver torsdag indtil 30. septemper og endelig afslutningsmatch den 2. oktober. Der er gunstart til alle torsdagsmatcher undtagen 3 uger i juli. Vi spiller mest stableford eller slagspil, men vil i årets løb spille et par matcher med anden spilleform.

Årets kontingent er 600, kr, som indbetales via Mobilepay 57788 eller overføres til Reg. nr.: 9521 Kontonr.: 4546289893. Husk at anføre DGU-nr, tlf.nr og e-mailadresse.

Deadline for betaling af kontingent er 8. april 2021

Der opkræves ikke matchfee.

Efter torsdagsmatcherne er der spisning og præmieoverrækkelse i caféen. Spisning skal betales i caféen inden dagens match, så personalet ved hvor mange der deltager i spisningen.

Der spilles i en A-række (hcp. op til 19,1) og en B-række (hcp. 19,2 – 48). Der er normalt præmie til de 3 bedste scores i hver række. Der kåres en Mens Mester i hver række (sidste tællende match er 23. september). Kåringen sker i forbindelse med generalforsamlingen den 30. september efter dagens match..

Tilmelding til matcher sker online via Golfbox, hvor der også skal tages stilling til spisning (vejledende) af hensyn til caféens planlægning.

Nye medlemmer:

Vi optager gerne nye medlemmer, også i løbet af sæsonen. Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingentet på 600, kr. via Mobilepay 57788, eller ved overførsel til Reg. nr.: 9521 Kontonr.: 4546289893. Husk at anføre DGU-nr, tlf.nr og e-mailadresse.  (Ved indmeldelse efter sommerferien reduceret kontingent 300, kr).

Du kan deltage én gang som prøvemedlem førend du beslutter dig for et medlemskab. Du tilmelder dig online via Golfbox. Du kommer så på startlisten, og skal blot møde op på dagen en halv time før gunstart og henvende dig i matchrummet. Så bliver du budt velkommen og får yderligere instruktion.

Gæster:

Medlemmer kan medtage gæster. En gæstespiller kan kun deltage én gang. Gæstespillere skal også tilmeldes via Golfbox. Gæstespillere fra fremmede klubber skal betale greenfee i.h.t. Hedensted Golfklubs regler.

Prøvemedlemmer og gæstespillere indgår ikke i præmierækkerne.

Vi opfordrer alle der opfylder medlemskriterierne til at give MS en chance. Vi har det hyggeligt, og der er kamp om vore sponsorers fine præmier.

Vi fra Præsidiet ser frem til en super golf sæson 2021, med hyggeligt samvær og godt golfspil.