Kaninmatch – sådan

Sådan foregår en kaninmatch

Du skal deltage i kaninmatcherne for at få et praktisk kendskab til regler og etikette, samt et kendskab til banen og hvordan den spilles. der vil altid være vejleder til at hjælpe dig.

Hvem kan deltage :
Deltagelse forudsætter at du har min. prøvemedlemskab og har deltaget i min. 2 lektioner hos vores træner. Du kan deltage i kaninmatcher så længe du har lyst og indtil du har opnået hcp 36 – herefter har du mulighed for at spille kaninmatch i klub 36 ( se nedenfor ).

Hvor og hvornår:
Kaninmatcher og klub 36 match spilles hver onsdag fra April til Oktober – se opslag på begyndertavlen og tidspunkter o.s.v kaninmatch foregår på 9 huls banen og klub 36 spiller forni på 18 huls banen

Tilmelding:
Tilmelding via golf box ( klubtuneringer, Kanin match )
– Matchfee kr. 30.00, som betales ved fremmøde

Hvad sker der efter matchen.
Her samles alle spiller og vejleder i cafeen ( bagni ) til hyggeligt samvær, samt udfyldelse af scorekort og der vil være uddeling af præmier.
Sådan foregår en klub 36 Match.

 

Sådan foregår en Klub 36 match

Klub 36 matcher foregår på stor bane ( forni ) og spilles om onsdagen samme med kaninmatcher, tilmelding via GOLFBOX

Hvem kan deltage i klub 36 matcher:
Alle der har opnået hcp. 36 og ned til hcp. 28.0 betaler matchfee kr. 30.00 og deltager i præmierækken, har du lavere hcp. end 28.0 kan du deltager som vejleder d.v.s ingen matchfee, deltager ikke i præmierækken.

Der er hver onsdag plads til 24 deltagere ( først til mølle ) – vi har 6 tider.

Alle klub 36 og vejleder deltager i nærmest flaget på hul 9.

Alle mødes efter matchen i Cafeen samme med kaninmatch deltager og der uddeles præmier.

 

Begynderudvalget / Januar 2021